0528856564
סוקולוב, חולון
info@dirot.online

מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות

גולשת יקרה/גולש יקר,

ברוך הבא לאתר דירות אונליין, המהווה פלטפורמה אינטרנטית לחיפוש ופרסום נכסי נדל"ן (להלן: "האתר"). בעלת האתר ומפעילת האתר הינה אלרום נדל״ן, ע.מ. 301353413 שמשרדה הרשום ברחוב סוקולוב, חולון (להלן: "החברה"). השמירה על פרטיות המשתמש חשובה לנו ואנו מקדישים לה תשומת לב מיוחדת. התנאים המפורטים להלן ילמדו את המשתמש מהי מדיניות הפרטיות הנהוגה באתר.

 1. הסכמה למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש.
  1. מדיניות פרטיות זו (להלן: "מדיניות הפרטיות") ותנאי השימוש הזמינים ב"תנאי שימוש" (להלן: "ההסכמים") חלים על השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי לוח (טאבלטים) למיניהם וכיוצא בזה).
  2. כל ניסיון לעשות שימוש באתר, בשירותים או בתוכן האתר מעיד על הסכמת המשתמש למדיניות פרטיות זו ולהסכמים ואישור המשתמש כי יפעל לפיהם וכי הינו מאשר לחברה לפעול (ולעשות שימוש במידע אישי ובנתונים שהחברה אוספת) לפיהם. אם המשתמש אינו מסכים להסכמים, עליו להפסיק ולהימנע מהשימוש באתר.
  3. המסמך מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות אך מתייחס לגברים ונשים כאחד. למונחים שאינם מוגדרים במדיניות הפרטיות תהא המשמעות שנודעה להם בתנאי השימוש.
 2. איסוף נתונים ומידע אישי.
  1. נתונים ומידע אישי (כהגדרתם להלן) שימסור המשתמש ו/או אשר יאספו אודות המשתמש במסגרת שימושו בשירותים ו/או האתר, יישמרו ויעובדו על ידי החברה בהתאם להוראות החוק ולפי מדיניות הפרטיות. על המשתמש לא חלה כל חובה חוקית למסור את המידע האישי ומסירתו תלויה ברצון המשתמש בעת גלישתו באתר ובעת מסירת פרטיו לצורך שימוש בשירותים, ויצירת חשבון המשתמש.
  2. נתונים.
   1. בעת גלישת המשתמש באתר, נשמרים אצל החברה באופן אוטומטי נתונים שעל פי רוב הינם כשלעצמם אנונימיים (להלן: "נתונים"), כגון שמו של ספק האינטרנט של המשתמש, כתובת ה-IP של המשתמש, סוג וגרסת דפדפן האינטרנט והתוספים שבשימוש, תאריך ביקור המשתמש, פרטים אודות המכשיר באמצעותו ניגש המשתמש אל האתר, משך הביקור, באילו עמודים ביקר המשתמש באתר, זמן תגובת האתר, פרסומות בהם המשתמש צופה ומקליק עליהן וכיוצא בזה.
   2. האתר עושה שימוש ב-"עוגיות" (Cookies), באמצעותן נאספים הנתונים לצורך התפעול השוטף והתקין של האתר, לאימות פרטים, אבטחת מידע וכיוצא בזה. בנוסף, ייתכן שהנתונים שייאספו באמצעות העוגיות ישמש לצורך הצגת מודעות, פרסומות והצעות למוצרים ולשירותים שונים של החברה בעת ביקור המשתמש באתר ו/או באתרים אחרים.
   3. יש עוגיות שפוקעות כאשר ההתחברות של המשתמש לאתר מסתיימת והוא יוצא מהדפדפן שלו. עוגיות אחרות נשמרות על הדיסק הקשיח במחשב/מכשיר של המשתמש. אם המשתמש אינו מעוניין בקבלת עוגיות או לחסום את העוגיות, הוא יוכל להימנע מכך על ידי שינוי הגדרות הדפדפן שלו (פרטים אודות הפעולות שיש לבצע כדי לשנות את ההגדרות האמורות קיימים לרוב בקובץ העזרה של הדפדפן).
   4. עם זאת, על המשתמש לדעת כי חסימת אפשרות זו עשויה לגרום לכך שלא יוכל המשתמש או שיתקשה המשתמש ליהנות מחלק מהשירותים ו/או תוכן האתר (ולעיתים גם באתרים אחרים), בהתאם להגדרות הדפדפן.
   5. כאשר המשתמש מבקר באתר של צד שלישי מתוך האתר, הצד השלישי עשוי להשתמש בעוגיות על גבי המחשב או המכשיר הנייד של המשתמש. שימושו של הצד השלישי בעוגיות כפוף למדיניות הפרטיות של הצד השלישי ולא למדיניות פרטיות זו. אם ברצון המשתמש לעיין במדיניות הפרטיות של צדדים שלישיים כאמור עליו לבקר בשירות שלהם, או ליצור עימם קשר ישיר.
   6. החברה יכולה לשלב נתונים אנונימיים עם מידע אישי מזוהה. כאשר החברה תעשה כן, החברה תנהג במידע והנתונים המשולבים כמידע אישי מזוהה ובהתאם לתנאי מדיניות פרטיות זאת.
  1. מידע אישי.
   1. נתונים אישיים מזהים אודות המשתמש (להלן: "מידע אישי") יאספו ויישמרו אך ורק אם מסר אותם המשתמש מיוזמתו. המשתמש אינו נדרש למסור את המידע אישי לפי חוק, אך אם יבחר שלא למסור מידע אישי במקום בו הוא נחוץ לתפעול השירות המוצע באתר, ייתכן כי לא יוכל ליהנות מחלקים מהאתר ו/או משירותים אותם החברה מציעה למשתמש.
   2. מידע אישי שהחברה אוספת אודות המשתמש:
    1. שם פרטי ושם משפחה.
    2. כתובת.
    3. כתובת דוא"ל.
    4. מספר טלפון.
    5. פרטי כרטיס אשראי ו/או אמצעי תשלום אחר.
    6. מידע שהתקבל תוך שימוש בשירותי החברה שביצע המשתמש באתר  (לדוגמא: פרטי הנכסים, תמונות, כתובת, מחיר וכו), לרבות היסטורית חיובים באמצעי התשלום באתר, סיבת התשלום וכיוצא בזה.
    7. מידע שהועבר לחברה במהלך התכתבויות, משובים או פניה לשירות הלקוחות של החברה.
    8. מידע נוסף שעלולה לדרוש החברה מהמשתמש, במידה והיא סבורה כי המידע אישי דרוש לאימות זהותו של המשתמש (לדוגמא צילום תעודת זהות המשתמש).
    9. מידע ששותף בחשבונות הרשתות החברתיות של המשתמש (אנא ראה סעיף ‏7 להלן).
    10. תאריך לידה, גיל, מגדר, אזרחות, תמונה אישית, תיאור אישי.
    11. מידע נוסף, בהתאם לאישור ולהסכמת המשתמש ו/או כפי שנדרש ו/או מותר על-פי חוק.
   1. המידע אישי שימסור המשתמש בעת שימושו באתר ובשירותים המוצעים בו ו/או בעת יצירת חשבון המשתמש, יישמרו במאגר המידע הרשום של החברה, שבין מטרותיו ניהול וייעול השירות והקשר עם לקוחות החברה.

  1. השימוש, הניהול וההפעלה התקינים של האתר והשירותים, לרבות שיפור חווית המשתמשים, טיפול בתקלות ואימות פרטי חשבון המשתמש.
  2. שיפור והעשרת האתר והשירותים, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים, לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.
  3. ביצוע סקרים וסטטיסטיקות, לצרכי שיווק לצרכים פנימיים של החברה ולצורכי מסירתו למפרסמים חיצוניים.
  4. ביצוע מכירת ו/או השכרת נכסי נדל"ן בידי המשתמשים.
  5. מתן הצעות לרכישת מוצרים ושירותים אחרים.
  6. מתן שירות לקוחות, תמיכה וייעול ההתקשרות עם החברה.
  7. שליחת עדכונים, הודעות ומידע נוסף למשתמש אודות האתר ו/או השירותים.
  8. להציג ו/או לשלוח למשתמש חומרי שיווק ופרסום, כאשר המשתמש עושה שימוש באתר ו/או בשירותים.
  9. שליחת חומרי שיווק ופרסום למשתמש באמצעות המידע שאספה החברה על המשתמש, ובין היתר שליחת חומרי שיווק ופרסום למשתמש באמצעות מסרונים ודוא"ל.
  10. אכיפת ההסכמים.
  11. ליצור עם המשתמש קשר, כאשר החברה סבורה שדבר זה הכרחי.
  12. לציית לדין החל ולסייע לרשויות האכיפה הרלוונטיות, כאשר החברה מאמינה בתום לב ששיתוף פעולה של החברה עם רשויות אכיפת החוק מחויבת על-פי דין.
  13. על מנת למנוע תרמית, נטילה שלא כדין, הפרות, גניבת זהות, פעילויות לא חוקיות אחרות ושימוש לרעה בשירות.
  14. לצורך פעולה במקרה של מחלוקת ו/או הליכים משפטיים מכל סוג שהוא בין המשתמש לבין החברה או בין המשתמש לבין משתמשים אחרים או צדדים שלישיים בקשר או בנוגע לאתר, לשירותים ולהסכמים.
  15. מטרות אחרות המפורטות במדיניות הפרטיות ו/או בהסכמים ו/או בדין החל.
  16. החברה תעשה שימוש בנתונים למטרות המפורטות להלן:
   1. עיקר המידע שנאסף מעצם שימוש המשתמש באתר הינו מידע סטטיסטי, אנונימי, שאינו מזהה את המשתמש אישית, ונועד כדי להתאים את האתר והשירותים המוצעים בו להעדפות ולצורכי המשתמש.
   2. מטרות אחרות המפורטות במדיניות הפרטיות ו/או בהסכמים ו/או בדין החל.

 1. מחיקת חשבון המשתמש. אם המשתמש מעוניין שהחברה תמחק את חשבון המשתמש שלו, המשתמש מתבקש לפנות לחברה בכתב ל: info@dirot.online
 2. עם קבלת בקשה כזו, החברה תעשה מאמצים סבירים למחוק את המידע והחשבון האישי, אולם המשתמש מודע ויודע כי ייתכן שהחברה לא תוכל למחוק את המידע באופן מיידי ממערכות הגיבוי שלה.
 3. אבטחת מידע.
  1. החברה עושה מאמצים כדי לאבטח את המידע האישי והנתונים המצויים בשליטתה, כנגד ניצול מקרי או מכוון, אובדן, הרס, גניבת זהות או כנגד גישה על ידי אנשים בלתי מוסמכים או מורשים. על אף האמור, החברה אינה יכולה להבטיח את אבטחת המידע ושמירתו באופן מוחלט ואינה מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהם, קלקולים או סוגים אחרים של שימוש לא ראוי או שימוש לרעה.
  2. כאמור לעיל, החברה עושה מאמצים כדי לאבטח את המידע האישי והנתונים ולמנוע אירועים של גניבת זהות המשתמש. החברה מבהירה, כי היא אינה נוהגת לבקש מהמשתמש פרטים אישיים, כגון: פרטי כרטיס אשראי ו/או אמצעי תשלום, סיסמת כניסה לחשבון האישי, מספרי זיהוי (מספר תעודת זהות, דרכון וכיוצא בזה) בצורה לא מאובטחת (כדוגמת פנייה בדוא"ל או בטלפון למשתמש). המשתמש מתבקש להסב את תשומת ליבו ולא להיות מוטעה על-ידי ניסיונות גורמים, הנחזים להיות נציגי החברה, לקבלת מידע מהמשתמש. ככל שמשתמש קיבל פנייה חשודה כאמור, הוא מתבקש לפנות במיידית לחברה.
 4. מדיניות החברה כלפי ילדים. החברה אינה פונה ביודעין לילדים (מתחת לגיל 18) (להלן: "ילדים"). ילדים אינם מורשים למסור מידע אישי לחברה באמצעות האתר ו/או השירותים ללא הסכמתם המפורשת של ההורים.
 5. שינויים במדיניות הפרטיות. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מדיניות הפרטיות מעת לעת. במקרה שכזה, יחולו ההוראות החלות על תיקון ההסכמים.
 6. תחום שיפוט. על כל שימוש באתר ו/או על כל תביעה, דרישה או בקשה הנובעים משימוש זה ו/או מכל דבר ועניין אחר הקשורים באופן ישיר או עקיף לאתר זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. מקום השיפוט יהיה בבית המשפט לו הסמכות בתל-אביב, ישראל בלבד, והדין המהותי והפרוצדוראלי שיחול יהיה הדין הישראלי.
 7. שאלות, בקשות והערות.בכל מקרה של שאלה ו/או בקשה, אנא פנו אלינו באמצעים המפורטים בתנאים או ב info@dirot.online .